Street workout je sportovní odvětví, které v sobě sdružuje prvky atletiky, celistheniky a daších sportů. Jak napovídá samotný název, jedná se primárně o silová cvičení s vlastní vahou těla, ke kterým není zapotřebí další vybavení.
Slovo Calistehenica vychází ze spojení řeckých slov Kallos [krása] a sthénos [síla], nicméně moderní historie tohoto sportu sahá do 19. Století a za jeho kolébku můžeme považovat Spojené Státy.
Mezi základními prvky Street workoutu můžeme jmenovat dynamické cviky na hrazdě i mimo ni (pull-up, chin-up, muscle-up, dips, sedy lehy, kliky a další)stejně jako silové statické prvky jako jsou lidská vlajka (eg. Human flag), front lever, back lever nebo planche.
Street workout je dnes uznávanou disciplínou s každoročně pořádaným světovým championátem, ale je i skvělým doplňkem ke všem dalšm sportům. Níže uvádíme přehled základních charakteristik a výhod street – workoutu: