Stavba workoutového parku

Vzhledem k naší desetileté zkušenosti s výstavbou workoutových a parkourových parků vám nabízíme dvě řešení spolupráce při výstavbě vašeho nového workoutu či parkouru.

A. První, zdaleka nejlepší varianta, je takzvaná stavba na klíč, kdy zařídíme vše od prvních krůčků s přípravou projektové dokumentace až po otevírací exhibici na vašem nové parku od nás, od RVL13.

Prvotní je konzultace, na základě které Vám připravíme špičkovou detailní vizualizaci a technickou specifikaci.

Po odsouhlasení se pouštíme do komunikace s projektanty či geodety, jejíž výstupem je již finální projekt připravený k realizaci. V tu chvíli jsme připraveni poslat k Vám naši stavební partu a připravit kompletní zemní práce (skrývka, odvoz zeminy, obrubníky, betonová deska dle dokumentace). Tato část většinou trvá 1-2 dny (ano, je to rychlé, jelikož máme zkušenost se stovkami desek) a poté nastává technologická přestávka cca 25 dní, aby beton řádně vytvrdl. Po uplynutí této doby se nakotví pomocí chemické kotvy workoutová nebo parkourová konstrukce (opět 1-2 dny). S poslední fází realizace, což je dopadová plocha, se může začít hned druhý den po montáži. Dopadová plocha ve formě litého tartanu se pokládá ve dvou vrstvách – 40 mm SBR a 10 mm EPDM. Následně je třeba ještě 48 hodin k tvrdnutí tartanu a park je hotov a připraven pro předání a otevírací exhibici.

Workout hřištěWorkout hřištěWorkout hřištěWorkout hřištěWorkout hřištěWorkout hřiště

B. Druhá varianta je dílčí – kdy dodáváme workoutové či parkourové konstrukce zpravidla do pro města a firmy, které nám v rámci realizace celého projektu připraví vhodné podloží pro kotvení našich prvků. Vtomto případě je dobré, když už projekt vychází z našich doporučení, standardů a technického řešení, protože jsme schopni ve výsledku poskytnout garanci za celé dílo, což je další věc, která Vám ubírá budoucí možné starosti.